تصویر استاد آموزش زبان عریی

 

 

  • دکتری زبان و ادبیات عربی
  • مدرس مکالمه زبان عربی در آموزشگاه زبان وابسته به دانشگاه تهران
  • مترجم رسمی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
  • 7 سال کار دبیر خبر در سازمان صدا و سیما در سایت شبکه خبری العالم
  • مبتکر روش نوین آموزش مکالمه عربی با اتکا به روش CLC انگلیسی