• مدرس و مترجم زبان ترکی استانبولی
  • دبیر رسمی آموزش و پرورش با 30 سال سابقه تدریس
  • نویسنده کتابهای دستور زبان ترکی استانبولی به تعداد 8جلد کتاب
  • نویسنده کتاب دستور زبان و مکالمه ترکی آذری